Discipulus est prioriris posterior dies - dzień następny jest uczniem poprzedniego, ostatni dzień jest uczniem pierwszego.
Page Designed by Tmaxwell